Vertrouwenspunt Sport is nu Meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie.
Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland. (CVSN)

Medewerkers van het Meldpunt CVSN bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Meldpunt CVSN. Medewerkers van het het Meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland kunnen hierbij ondersteunen.

Het Meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland is bereikbaar via:
Tel: 09002025590
E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport
Klik hier voor de noodzakelijke toelichting en de inlogcode (29113) voor het achterlaten van een bericht.
Je krijgt bij alle manieren een deskundige vertrouwenspersoon aan de lijn. Mochten de telefoonlijnen bezet zijn, dan hoor je een bericht. Het Meldpunt CVSN maakt geen gebruik van nummerherkenning en neemt gesprekken niet op. De vertrouwenspersonen zullen je aan het begin van het gesprek informatie geven over de werkwijze en stellen voorafgaand aan jouw verhaal enkele vragen om die informatie gericht te kunnen geven.

De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en ruimte voor emoties. Ze begeleiden je bij het helder krijgen van je verhaal en wat je wil bereiken met het gesprek. Je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid om, als je anoniem wil blijven, geen gegevens te verstrekken die die anonimiteit kunnen verbreken. Let hierbij op het noemen van je eigen naam en/of heel specifieke gegevens van je vereniging en zet je nummerherkenning uit op je telefoon.