Nieuws

Zomerzwemlessen 2024

Tijdens de zomervakantie gaan wij zwemlessen aanbieden voor alle badjes (de badjes 1 en 2 voor het A Diploma, de badjes 3 voor het B Diploma, en de badjes 4 voor het C Diploma). Deze zwemlessen vinden plaats in de ochtenduren op maandag en donderdag. Hiermee kan uw kind zijn of haar niveau aanhouden of verbeteren. In dit nieuwsbericht kunt u meer informatie vinden over de zomerzwemlessen zoals de lestijden, niveaus, kosten etc. Op basis van de ontvangen inschrijvingen worden er lesgroepen in de zomervakantie ingepland. Inschrijven Vanaf maandag 3 juni tot en met vrijdag 14 juni 2024 zal er de mogelijkheid zijn om uw kind aan te melden voor de zomerzwemlessen. Uiterlijk op vrijdag 28 juni 2024 laten wij u weten of uw kind kan deelnemen aan de zomerzwemlessen en in welke lesgroepen. De zomerzwemlessen vinden plaats van maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2024. In deze periode vallen zes weken. In deze periode bent u vrij om te kiezen of uw kind vijf weken achter elkaar of twee keer per week gaat deelnemen aan de zwemlessen.   Na het inleveren of insturen van dit formulier wordt er gekeken of er plaats is op de gewenste tijden. Bij te weinig kinderen in een lesgroep kunnen wij nog contact met u opnemen om uw kind in overleg in een andere groep te plaatsen. Als uw kind deel kan nemen aan een lesgroep dan incasseren wij bij u de kosten voor de zomerzwemles. Als u het bijgevoegde incassoformulier niet volledig invult, kan uw kind niet deelnemen aan de zomerzwemles. Deelname aan de zomerzwemlessen zonder inschrijving is niet mogelijk. Groepsgrootte en tarieven Wij hanteren voor de zomerzwemlessen de gebruikelijke groepsgrootte en tarieven. Dit betekent dat er in de lesgroepen voor watergewenning en badje 1 maximaal tien kinderen deelnemen. In de lesgroep voor badje 2 en 3/4 nemen maximaal 15 kinderen deel. Het tarief per zwemles is € 9,20 per les. Het Zomerzwemlespakket bestaat uit 5 zwemlessen voor een totaal van €46,-. Als u het Zomerzwemlespakket heeft afgenomen en uw kind wil nog gebruik maken van extra zwemlessen dan kunt u deze in overleg bijkopen aan de kassa voor zover er nog lesmomenten vrij zijn. Diplomazwemmen Er wordt geen extra afzwemmoment in de zomervakantie ingepland. Het diplomazwemmen vindt plaats tijdens de reguliere afzwemmomenten buiten de zomervakantie. Bijzonderheden: Alle reguliere zwemlesabonnementen worden geblokkeerd na de laatste reguliere lesweek (maandag 1 juli 2024 tot en met vrijdag 5 juli 2024). Kinderen die via Klikkelstein Kinderopvang deelnemen aan de reguliere Zwem-ABC lessen nemen niet (automatisch) deel aan de zomerzwemlessen. De geldigheidsduur van de reguliere Zwem-ABC lessen loopt door na de zomervakantie, zodat leerlingen 10 lesmomenten hebben om de 9 lessen in het pakket te volgen. Zomerzwemles is een apart product. Dit betekent dat niet-gebruikte lessen na de zomervakantie komen te vervallen. Kinderen kunnen doorgezet worden naar een volgend niveau als ze daaraan toe zijn. Dit beoordeelt de zwemonderwijzer. De zomerzwemlessen zijn nadrukkelijk geen ‘snelcursus’ zwemmen. ZuiderpoortBad houdt zich aan de gebruikelijke kwaliteitseisen die voortvloeien uit het Zwem-ABC. Als kinderen tijdens de zomerzwemlessen worden doorgezet naar een volgend niveau wordt er gekeken of zij deel kunnen nemen aan een lesgroep op het volgende niveau tijdens de zomerzwemles. Als dat niet mogelijk is dan wordt er doorgezwommen in de geplaatste lesgroepen. Na de zomervakantie worden zij in beginsel geplaatst in de lesgroep van het volgende niveau dat plaatsvindt op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip van de reguliere lesgroep. Als er geen plek is op die lesgroep wordt er contact met u opgenomen om een andere mogelijkheid te bekijken. De zomerzwemlessen voor badje 1 en 2 staan alleen open voor kinderen die al zwemlessen volgen bij ZuiderpoortBad. De zomerzwemlessen voor de watergewenning worden alleen aangeboden aan kinderen die reeds deelnemen aan de watergewenning of op de wachtlijst van ZuiderpoortBad staan. Als uw kind al deelneemt aan de watergewenning wordt er contact met u opgenomen of u deel wilt nemen aan de watergewenning tijdens de Zomerzwemlessen. Als uw kind op de wachtlijst staat, kan ZuiderpoortBad contact met u opnemen om te vragen of u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de watergewenning tijdens de zomervakantie. Tijdens de zomerzwemlessen geeft u de aanwezigheid van uw kind door aan de balie van het café in plaats van aan de receptie. De zwemleskaart wordt hierbij niet gescand en afgewaardeerd.   Inleveren inschrijvingsformulier U kunt uw volledig ingevulde inschrijfformulieren afgeven aan de balie van ZuiderpoortBad. Als er niemand aanwezig is bij de balie kunt u uw inschrijfformulier in de brievenbus doen aan de voorzijde van het Zuiderpoort complex. U kunt uw inschrijvingsformulier ook digitaal sturen naar het e-mailadres: info@zuiderpoortbad.nl. Het inschrijvingsformulier kunt u hier digitaal vinden. Contact Voor vragen of meer informatie over de zomerzwemlessen kunt u mailen naar info@zuiderpoortbad.nl.

Nieuwsbrief december ZuiderpoortBad

Nieuwsbrief ZuiderpoortBad - december 2023 In deze nieuwsbrief een aantal wijzigingen voor het komende zwemjaar. Wij willen u vragen hier goed kennis van te nemen. Wij wensen u en uw familie hele fijne feestdagen en een spetterend 2024 toe. We hopen u, voor een goede en gezonde start in het nieuwe jaar, weer te mogen begroeten in ZuiderpoortBad. Met vriendelijke groet, Team ZuiderpoortBad   Diploma- en oefenzwemmen Onderstaand het schema voor het oefen- en diplomazwemmen in 2024. Let op: Dit schema is gewijzigd. Het oefenzwemmen blijft op de woensdag. Een wijziging naar aanleiding van de pilot is dat het diplomazwemmen in 2024 plaats gaat vinden op de zondag aansluitend op het tweede oefenzwemmoment.   Testweken voor diplomazwemmen 2024 (met kledingeisen!) Vanaf 2024 zwemmen kinderen ook met kleren aan tijdens de testweken. Daarnaast is er voor iedereen in de 1ste volledige week van de maand gekleed zwemmen. Dus ook in de testweken let op de kledingeisen voor je eigen diploma! Deze wijziging is doorgevoerd omdat het zwemmen met kleren een belangrijk onderdeel is tijdens het diplomazwemmen.     Kledingeisen diplomazwemmen A, B en C Badje 1: T-shirt met lange mouwen Badje 2: A-diploma: T-shirt met lange mouwen, lange broek en schoenen met harde zolen Badje 3: B-diploma: T-shirt met lange mouwen, lange broek en schoenen met harde zolen C-diploma: T-shirt met lange mouwen, lange broek, regenjas en schoenen met harde zolen   Tarieven ZuiderpoortBad 2024 In verband met het lage inflatiecijfer van september 2023 is besloten de tarieven per 1 januari 2024 niet te verhogen. Onderstaande tarieven blijven dan ook gelden per 1 januari 2024 in het ZuiderpoortBad.    Sluitingsdagen vakanties en feestdagen Tips, tops of vragen? Heeft u nog vragen of opmerkingen dan horen we dat graag van u! U kunt altijd mailen naar info@zuiderpoortbad.nl of bellen tussen 14:00-18:00 uur naar + 31 495492138.  Download document