Nieuws

Zwem4daagse 2022

Zwem4daagse in Budel! Blijven zwemmen voor plezier en veiligheid Van maandag 25 juli tot en met vrijdag 29 juli organiseert ZuiderpoortBad weer de Zwem4daagse! De Zwem4daagse is een sportief evenement waarmee kinderen gestimuleerd worden om te blijven zwemmen, zodat ze ook na het behalen van het zwemdiploma veilig zijn in en om het water. Nederland is een echt waterland, we leren zwemmen voor onze veiligheid in en om het water. Voor kinderen is het belangrijk om ook na het behalen van het zwemdiploma vaak te zwemmen en de aangeleerde vaardigheden te oefenen. Plezier en veiligheid gaan prima samen. Daarom organiseert ZuiderpoortBad van maandag 25 juli tot en met vrijdag 29 juli de Zwem4daagse. Het is een sportieve activiteit om samen met vriendjes, familie of klasgenoten aan mee te doen. Zwemmen en bewegen in het water is ook nog eens leuk en super gezond. Tijdens de Zwem4daagse zwemmen de deelnemers 4 dagen een afstand van 250m, 500m, 1.000m of 2.000m per dag. Als beloning voor hun prestatie krijgt iedereen op de laatste dag een medaille. Het hele jaar door worden er op verschillende plekken in het land een Zwem4daagse georganiseerd vooral in de maanden juni, juli en oktober. Dit seizoen zullen ruim 60.000 mensen in Nederland deelnemen. Meedoen Wilt u mee doen aan de Zwem4daagse dan moet u zich vooraf inschrijven. U kunt zich inschrijven via de Zwem4daagse website van het KNZB. Daar wordt u gevraagd om uw gegevens in te vullen en het inschrijfgeld te betalen. Het inschrijfformulier kunt u hier vinden. Er wordt dagelijks gezwommen: Tussen 18.00 uur en 19.30 uur voor de afstanden van 250 & 500 meter en tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor de afstanden van 1000 en 2000 meter. De kosten voor deelname bedragen €10,- per persoon (exclusief €0,30 transactiekosten).

Corona update 5 november

Corona update 5-nov-21:   Om toegang te verkrijgen tot de accommodatie is een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs verplicht bij binnenkomst van het Zuiderpoort complex voor iedereen van 18 jaar en ouder. Indien u geen geldig coronatoegangsbewijs kunt laten zien, is er de mogelijkheid om bij de ABC-zwemlessen alleen bij de zwembadkassa uw kind door te sturen. U mag dus niet in de kleedlokalen, in de gang, of op het terras plaatsnemen. Zwemmen kan en mag binnen zonder beperkingen voor personen tot en met 17 jaar en vanaf 18 jaar met een coronatoegangsbewijs. Douches en kleedkamers zijn open.  Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Publiek is toegestaan, ook bij wedstrijden, leszwemmen en diplomazwemmen, daarbij geldt een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar. Er is een dringend advies om buiten het water 1,5 meter afstand te houden. Voor het zittend nuttigen van eten en drinken in het ZuiderpoortCafé of op het buitenterras geldt dat een coronatoegangsbewijs verplicht is vanaf 13 jaar en ouder.   Hopelijk hebben we u bij deze voldoende geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft dan kunt u altijd mailen naar info@zuiderpoortbad.nl, indien u wilt bellen zijn we van maandag tot en met vrijdag beschikbaar tussen 13:00-18:00 uur.   Met vriendelijke groet, Team Zuiderpoortbad                             

Zomerzwemlessen

  Tijdens de zomervakantie gaat ZuiderpoortBad zwemlessen aanbieden voor de badjes 1, 2, 3 en watergewenning. Deze zwemlessen vinden plaats in de ochtend uren. Hiermee kan uw kind zijn of haar niveau aanhouden of verbeteren. In deze flyer kunt u meer informatie vinden omtrent de zomerzwemlessen zoals de lestijden, niveaus, kosten etc. Op basis van de ontvangen inschrijvingen worden er lesgroepen in de zomervakantie ingepland.   Inschrijven Vanaf 5 juli 2021 tot en met 14 juli 2021 zal er de mogelijkheid zijn om uw kind aan te melden voor de zomerzwemlessen. Op 21 juli 2021 laten wij u weten of uw kind kan deelnemen aan de zomerzwemlessen en in welke lesgroepen. De zomerzwemlessen vinden plaats van maandag 26 juli tot en met zaterdag 28 augustus. In deze periode vallen vijf weken. In deze periode bent u vrij om te kiezen of uw kind meerdere malen per week gaat deelnemen aan de zwemlessen. Na het inleveren of insturen van dit formulier wordt er gekeken of er plaats is op de gewenste tijden. Bij onvoldoende deelname in een lesgroep kunnen wij nog contact met u opnemen om uw kind in overleg in een andere groep te plaatsen. Als uw kind deel kan nemen aan een lesgroep dan incasseren wij bij u de kosten voor de zomerzwemles. Als u het bijgevoegde incassoformulier niet volledig invult, kan uw kind niet deelnemen aan de zomerzwemles. Deelname aan de zomerzwemlessen zonder inschrijving is niet mogelijk.   Groepsgrootte en tarieven Wij hanteren voor de zomerzwemlessen de gebruikelijke groepsgrootte en tarieven. Dit betekent dat er in de lesgroepen voor watergewenning, badje 1 en badje 2 maximaal tien kinderen deelnemen. In de lesgroepen voor badje 3 nemen maximaal 15 kinderen deel. Het tarief per zwemles is € 7,80 per les. Het Zomerzwemlespakket bestaat uit 5 zwemlessen voor een totaal van €39,-. Indien u het Zomerzwemlespakket heeft afgenomen en uw kind wil nog gebruik maken van extra zwemlessen dan kunt u deze nog bijkopen aan de kassa.   Diplomazwemmen Uitsluitend voor de kinderen die tijdens de zomerlessen een afzwembriefje hebben ontvangen is er een mogelijkheid tot proefzwemmen voor diploma A in de zomervakantie op zaterdag 22 augustus 2021. Mocht dit goed gaan dan is er op zaterdag 28 augustus diplomazwemmen. Deelname aan het proef- en diplomazwemmen kost €19,85. Indien uw kind op kan voor Diploma A dient u deze kosten voorafgaand aan het proefzwemmen aan de kassa te voldoen.   Bijzonderheden: Alle reguliere zwemlesabonnementen worden geblokkeerd na de laatste reguliere lesweek (19 juli tot en met 23 juli). Kinderen die via Klikkelstein Kinderopvang deelnemen aan de reguliere Zwem-ABC lessen nemen niet (automatisch) deel aan de zomerzwemlessen. Zomerzwemles is een apart product. Dit betekent dat niet-gebruikte lessen na de zomervakantie komen te vervallen. Kinderen kunnen doorgezet worden naar een volgend niveau als ze daaraan toe zijn. Dit beoordeelt de zwemonderwijzer. De zomerzwemlessen zijn nadrukkelijk geen ‘snelcursus’ zwemmen. ZuiderpoortBad houdt zich aan de gebruikelijke kwaliteitseisen die voortvloeien uit het Zwem-ABC. Als kinderen tijdens de zomerzwemlessen worden doorgezet naar een volgend niveau wordt er gekeken of zij deel kunnen nemen aan een lesgroep op het volgende niveau tijdens de zomerzwemles. Na de zomervakantie worden zij in beginsel geplaatst in de lesgroep van het volgende niveau dat plaatsvindt op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Als er geen plek is op die lesgroep wordt er contact met u opgenomen om een andere mogelijkheid te bekijken. De zomerzwemlessen voor badje 1, 2 en 3 staan alleen open voor kinderen die al zwemlessen volgen bij ZuiderpoortBad. De zomerzwemlessen voor de watergewenning worden alleen aangeboden aan kinderen die reeds deelnemen aan de watergewenning of op de wachtlijst van ZuiderpoortBad staan. Als uw kind reeds deelneemt aan de watergewenning kunt u uw kind zelf aanmelden. Als uw kind op de wachtlijst staat, kan ZuiderpoortBad contact met u opnemen om te vragen of u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de zomerzwemlessen.   Inleveren inschrijvingsformulier U kunt uw volledig ingevulde inschrijfformulieren afgeven aan de balie van ZuiderpoortBad. Indien er niemand aanwezig is bij de balie kunt u uw inschrijfformulier in de brievenbus doen aan de voorzijde van het Zuiderpoort complex. U kunt uw inschrijvingsformulier ook digitaal sturen naar het e-mailadres: info@zuiderpoortbad.nl.   Contact Heeft u vragen over de vorderingen van uw kind? Bespreek dit dan zoveel mogelijk met de zwemonderwijzer na de zwemles. Mocht dit niet lukken dan kunt u altijd een terugbel notitie achterlaten. Voor vragen of meer informatie omtrent de zomerzwemlessen kunt u mailen naar info@zuiderpoortbad.nl.   Inschrijven? Het inschrijvingsformulier kunt u hier vinden. U kunt uw volledig ingevulde inschrijfformulieren afgeven aan de balie van ZuiderpoortBad. Indien er niemand aanwezig is bij de balie kunt u uw inschrijfformulier in de brievenbus doen aan de voorzijde van het Zuiderpoort complex. U kunt uw inschrijvingsformulier ook digitaal sturen naar het e-mailadres: info@zuiderpoortbad.nl.