Veel gestelde vragen

Zwemveiligheid

Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen.
 

Kledingzwemmen

Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde. De eerste volle week van elke maand is het met kleding aanzwemmen. Eerst in Badje 1 wordt alleen met een T-shirt en een korte broek aan gezwommen.

Bij het A-diploma wordt afgezwommen in een shirt met lange mouwen, lange broek (die niet aansluit op de huid) en schoenen waar je mee buiten loopt.


Bij het B-diploma in een shirt met lange mouwen, lange broek (die niet aansluit op de huid) en schoenen waar je mee buitenloopt.


Bij het C-diploma komt bij bovenstaande eisen nog een jas-regenjas-windjack bij.


 

U wilt toch ook levenslange (zwem)veiligheid voor uw kind? Daar is een afgesloten zwemtraject voor nodig!

Een veelgestelde vraag van ouders gaat over de duur van dit zwemtraject. De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) heeft onderzoek gedaan naar het aantal benodigde klokuren zwemonderwijs en kwam tot de volgende conclusie:
Diploma NRZ – klokuren Aantal lessen zuiderpoortBad
Zwemdiploma A 48 72
Zwemdiploma B 12 18
Zwemdiploma C 12 18
 
Maar let op:  Het aantal klokuren zwemonderwijs gaat over het gemiddelde kind. Zo’n 80% van de kinderen behaalt binnen dit aantal uren zijn of haar zwemdiploma. 10% van de kinderen zal het diploma sneller halen en de overige 10% haalt dit aantal niet. De lessen in het zuiderpoortBad duren 40 minuten.
 

Stickersysteem

Bij dit informatiepakket vindt u een leuke poster welke u kunt ophangen. De kinderen die bij ons zwemles volgen krijgen, gedurende de opleiding naar het Zwem ABC, stickers uitgedeeld voor op de poster. Op die manier wordt uw kind enthousiast gemaakt voor de volgende stappen in het zwemlesproces. Het stickersysteem is vooral bedoeld als beloningssysteem voor de kinderen. Daarnaast om de zwemlesperiode voor u als ouder wat inzichtelijker te maken.

 

Afzwembrief + informatieblad

Voordat u kind mag deelnemen aan het diplomazwemmen dient hij/zij bepaalde vaardigheden onder de knie te hebben. Deze vaardigheden kunt u terug vinden op www.zuiderpoortbad.nl
Tijdens de les worden de kinderen geselecteerd voor het diplomazwemmen. Als uw kind aan de eisen voldoet voor het te behalen diploma krijg hij/zij een afzwembriefje mee van de zweminstructeur. Dit kunt u inleveren tijdens openingstijden van de zwembadbalie, niet in het Café. Het informatieblad achter de afzwembrief is voor uzelf voor uw informatie. Lees deze goed door!
 

Diplomazwemmen, een feestje voor kinderen!

Bij het in ontvangst nemen van het zwemdiploma ontvangt uw kind een presentje van het zuiderpoortBad en een muntje waarmee, na afloop van het diplomazwemmen, een lekkernij gehaald kan worden in het zuiderpoortCafe.
 

Overige informatie Zwem-ABC

Afmelding

U hoeft uw kind vanaf 1 januari 2023 niet meer af te melden. Dit in verband met het nieuwe verkoopsysteem van het 9 zwemlessen-pakket. Zie hierover informatie onder het kopje "Inhaallessen"!

Als uw kind langer dan 3-4 weken ziek is of in die periode niet aanwezig kan zijn bij de zwemles, dan vernemen wij dit graag. U kunt uw kind afmelden bij de balie van het zwembad, telefonisch op 0495-492138 of via een mail naar info@zuiderpoortbad.nl
Wij kijken dan samen of het abonnement tijdelijk gedeactiveerd kan worden. Een briefje van de dokter en/of ziekenhuis is dan een vereiste.

Uw kind kan niet in de zwemles worden toegelaten wanneer bij uw kind een van de volgende besmettingen zijn geconstateerd:
  • Waterpokken (tenzij de pokken ingedroogd zijn en worden behandeld)
  • In geval van luizen wordt geadviseerd om niet te zwemmen omdat dit de werken van een antihoofdluis middel tegengaat.
  • In het geval van krentenbaard wordt geadviseerd om uw niet te laten zwemmen omdat dit niet bevorderend is voor het genezingsproces.
 

Zwemlesmomenten

Het uitgangspunt is dat ZuiderpoortBad iedere Nederlandse schoolweek zwemlessen aanbiedt. Uitzondering hierop is dat alle zwemlessen komen te vervallen in de Nederlandse zomervakantie, in de eerste week van de Nederlandse kerstvakantie en op de Nederlandse feestdagen. In de Belgische zomervakantie worden zwemlessen gegeven voor zover die niet samenvalt met de Nederlandse zomervakantie.
 

Inhaallessen

Vanaf 1 januari 2023 werken we met een 9 zwemlessen-pakket. Voordeel van dit pakket is dat de 9 lessen die op de kaart worden gezet, niet 9 maar 10 weken geldig zijn. Als uw kind in die 9 weken 1 keer niet kan, blijft de gemiste les op de kaart staan en kan deze afgewaardeerd worden in de 10e week.De lessen die niet gebruikt zijn na de 10 weken komen te vervallen. Zo volgt uw kind zijn/haar inhaalles in de eigen zwemgroep/zwemtijd en zwemdag.

Uiteraard blijft de mogelijkheid om minder dan 9 lessen te kopen ook bestaan, echter is er dan geen uitloopmogelijkheid. Bij het kopen van losse lessen, heeft u die inhaalles niet. Als uw kind dan een keer niet komt, moet u wel die les betalen. Er wordt namelijk een plekje gereserveerd voor uw kind en dit plekje moet betaald worden.

Wanneer uw kind op mag voor het diplomazwemmen en daarna doorgaat met de zwemlessen voor een volgend diploma zullen de lessen blijven staan. Wanneer uw kind stopt na het diplomazwemmen en er staan nog lessen op de leskaart zullen deze worden terugbetaald.
 

Zwemkleding

In verband met de hygiëne is het dragen van zwembadkleding tijdens het zwemmen verplicht. Hiermee bedoelen we voor jongens een zwembroek die niet langer is dan de knieën. Voor meisjes een badpak of bikini. De zwemkleding dient te bestaan uit zwembadkledingstof.  
 

Overschoentjes

Wij streven naar een zo hygiënisch mogelijke omgeving en vragen u daaraan mee te werken. Het is niet toegestaan om met schoenen de zwemzaal te betreden. Wilt u een paar overschoentjes? Deze kunt u aanschaffen bij de balie of in een van de automaten. Houd een muntstuk van 0,50 eurocent bij de hand.
 

Voor en na de les

Wij vragen u om uw kind gebruik te laten maken van het toilet voorafgaand aan de les. De kleedlokalen zijn tijdens de zwemlessen een kwartier voor de eerste zwemles en een kwartier na de laatste zwemles geopend.
 

Vakanties en feestdagen

Op onderstaande dagen/ periodes zal het ZuiderpoortBad gesloten zijn:
  • Kerst: 25 december 2023 t/m maandag 1 januari 2024
  • Carnaval: zondag 11 februari 2024 t/m dinsdag 13 februari 2024
  • Pasen: zondag 1 april 2024 t/m maandag 2 april 2024
  • Koningsdag: zaterdag 27 april 2024
  • Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024
  • Pinksteren: zondag 19 mei 2024 t/m maandag 20 mei 2024
  • *Zomervakantie: zaterdag 6 juli 2024 t/m zondag 18 augustus 2024
 
*Zomervakantie: in deze periode zal er een aangepast zwemrooster zijn. Deze zal begin juli bekend worden.
* voor de kinderen die bij ons zwemlessen volgen willen wij  vriendelijk vragen om rekening te houden met de bovengenoemde sluitingsperiodes. Buiten de sluitingsperiodes zullen er wel zwemlessen zijn. In de Belgische zomervakantie worden zwemlessen gegeven voor zover die niet samenvalt met de Nederlandse zomervakantie.
 

Nieuwsbrief en Facebook

Via een nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het zuiderpoortBad. Daarnaast kunt u ons volgen via facebook waar wij met regelmaat nieuwsberichten, foto’s en andere informatie met u zullen delen.
 

Tot slot…

Wij wensen u en uw kind alvast een plezierige en succesvolle zwemlesperiode toe, zodat wij elkaar na het Zwem-ABC nog vaak zullen ontmoeten in het zuiderpoortBad.