Zomerzwemlessen 2022

 

Tijdens de zomervakantie gaan wij zwemlessen aanbieden voor de badjes 1, 2, 3 en watergewenning. Deze zwemlessen vinden plaats in de ochtend uren. Hiermee kan uw kind zijn of haar niveau aanhouden of verbeteren. In deze flyer kunt u meer informatie vinden omtrent de zomerzwemlessen zoals de lestijden, niveaus, kosten etc. Op basis van de ontvangen inschrijvingen worden er lesgroepen in de zomervakantie ingepland.
 

Inschrijven

Vanaf 20 juni 2022 tot en met 1 juli 2022 zal er de mogelijkheid zijn om uw kind aan te melden voor de zomerzwemlessen. Uiterlijk op 15 juli 2022 laten wij u weten of uw kind kan deelnemen aan de zomerzwemlessen en in welke lesgroepen. De zomerzwemlessen vinden plaats van maandag 25 juli tot en met vrijdag 26 augustus. In deze periode vallen vijf weken. In deze periode bent u vrij om te kiezen of uw kind vijf weken achter elkaar of twee keer per week gaat deelnemen aan de zwemlessen.

Na het inleveren of insturen van dit formulier wordt er gekeken of er plaats is op de gewenste tijden. Bij onvoldoende deelname in een lesgroep kunnen wij nog contact met u opnemen om uw kind in overleg in een andere groep te plaatsen. Als uw kind deel kan nemen aan een lesgroep dan incasseren wij bij u de kosten voor de zomerzwemles. Als u het bijgevoegde incassoformulier niet volledig invult, kan uw kind niet deelnemen aan de zomerzwemles. Deelname aan de zomerzwemlessen zonder inschrijving is niet mogelijk.
 

Groepsgrootte en tarieven

Wij hanteren voor de zomerzwemlessen de gebruikelijke groepsgrootte en tarieven. Dit betekent dat er in de lesgroepen voor watergewenning, badje 1 en badje 2 maximaal tien kinderen deelnemen. In de lesgroepen voor badje 3 nemen maximaal 15 kinderen deel. Het tarief per zwemles is (ongeveer) € 8,- per les. Het Zomerzwemlespakket bestaat uit 5 zwemlessen voor een totaal van €40,-. Indien u het Zomerzwemlespakket heeft afgenomen en uw kind wil nog gebruik maken van extra zwemlessen dan kunt u deze nog bijkopen aan de kassa.
 

Diplomazwemmen

Uitsluitend voor de kinderen die tijdens de zomerlessen een afzwembriefje hebben ontvangen is er een mogelijkheid tot proefzwemmen voor diploma A in de zomervakantie op zaterdag 20 augustus 2022. Mocht dit goed gaan dan is er op zaterdag 27 augustus diplomazwemmen. Deelname aan het proef- en diplomazwemmen kost €20,40. Indien uw kind op kan voor Diploma A dient u deze kosten voorafgaand aan het proefzwemmen aan de kassa te voldoen.
 

Bijzonderheden:

  • Alle reguliere zwemlesabonnementen worden geblokkeerd na de laatste reguliere lesweek (18 juli tot en met 22 juli). Kinderen die via Klikkelstein Kinderopvang deelnemen aan de reguliere Zwem-ABC lessen nemen niet (automatisch) deel aan de zomerzwemlessen.
  • Zomerzwemles is een apart product. Dit betekent dat niet-gebruikte lessen na de zomervakantie komen te vervallen.
  • Kinderen kunnen doorgezet worden naar een volgend niveau als ze daaraan toe zijn. Dit beoordeelt de zwemonderwijzer. De zomerzwemlessen zijn nadrukkelijk geen ‘snelcursus’ zwemmen. ZuiderpoortBad houdt zich aan de gebruikelijke kwaliteitseisen die voortvloeien uit het Zwem-ABC.
  • Als kinderen tijdens de zomerzwemlessen worden doorgezet naar een volgend niveau wordt er gekeken of zij deel kunnen nemen aan een lesgroep op het volgende niveau tijdens de zomerzwemles. Na de zomervakantie worden zij in beginsel geplaatst in de lesgroep van het volgende niveau dat plaatsvindt op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Als er geen plek is op die lesgroep wordt er contact met u opgenomen om een andere mogelijkheid te bekijken.
  • De zomerzwemlessen voor badje 1, 2 en 3 staan alleen open voor kinderen die al zwemlessen volgen bij ZuiderpoortBad. De zomerzwemlessen voor de watergewenning worden alleen aangeboden aan kinderen die reeds deelnemen aan de watergewenning of op de wachtlijst van ZuiderpoortBad staan. Als uw kind reeds deelneemt aan de watergewenning wordt er contact met u opgenomen of u deel wilt nemen aan de watergewenning tijdens de Zomerzwemlessen. Als uw kind op de wachtlijst staat, kan ZuiderpoortBad contact met u opnemen om te vragen of u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de zomerzwemlessen.
 

Inleveren inschrijvingsformulier

U kunt uw volledig ingevulde inschrijfformulieren afgeven aan de balie van ZuiderpoortBad. Indien er niemand aanwezig is bij de balie kunt u uw inschrijfformulier in de brievenbus doen aan de voorzijde van het Zuiderpoort complex. U kunt uw inschrijvingsformulier ook digitaal sturen naar het e-mailadres: info@zuiderpoortbad.nl.
 

Contact

Heeft u vragen over de vorderingen van uw kind? Bespreek dit dan zoveel mogelijk met de zwemonderwijzer na de zwemles. Mocht dit niet lukken dan kunt u altijd een terugbel notitie achterlaten.
Voor vragen of meer informatie omtrent de zomerzwemlessen kunt u mailen naar info@zuiderpoortbad.nl.

 

Inschrijven?

Het inschrijvingsformulier kunt u hier vinden. U kunt uw volledig ingevulde inschrijfformulieren afgeven aan de balie van ZuiderpoortBad. Indien er niemand aanwezig is bij de balie kunt u uw inschrijfformulier in de brievenbus doen aan de voorzijde van het Zuiderpoort complex. U kunt uw inschrijvingsformulier ook digitaal sturen naar het e-mailadres: info@zuiderpoortbad.nl.